Αντιεκρηκτικές Εφαρμογές Εκτύπωση

Σε εφαρμογές ζύγισης όπου ύπαρχει σημαντικός κίνδυνος δημιουργίας εκρήξεων, χρειάζεται εξοπλισμός με κατάλληλες προδιαγραφές.

Η Leon Engineering διαθέτει μια πλήρη σειρά από:

  • Γεφυροπλάστιγγες και Βιομηχανικές πλατφόρμες
  • Ηλεκτρονικούς Ενδείκτες
  • Δοσομετρητές Βάρους
  • Αναμεταδότες Βάρους
  • Συνδετικά Κυτία
  • Δυναμοκυψέλες

όλα με πιστοποιημένη προστασία σε αντιεκρηκτικές εφαρμογές ζύγισης.

 

 

Ex_proof_Weighbridge

GR button

Flintec - RC3 Atex Δυναμοκυψέλη Flintec Atex Συνδετικό Κυτίο
RC3_ex_proof_ atex_junction_boxes