Τσιμεντοβιομηχανία Εκτύπωση

titan_5

GR button

Αδιαμφισβήτητα  το τσιμέντο και το σκυρόδεμα σημάδεψαν τον τρόπο και τη μορφή της οικοδόμησης κατά τον 20ό αιώνα. Λίγα μόνο έργα κατασκευής έχουν γίνει χωρίς τη χρήση τσιμέντου σε κάποιο σημείο του σχεδιασμού τους. Η συνηθέστερη χρήση του αφορά την κατασκευή νέων κατοικιών, εμπορικών εγκαταστάσεων, εγκαταστάσεων τουρισμού, καθώς και στην ανάπτυξη υποδομών, όπως δρόμους, αεροδρόμια, γέφυρες, λιμάνια και φράγματα. Στην πραγματικότητα, είναι το δεύτερο πιο διαδεδομένο προϊόν στον κόσμο, αμέσως μετά το νερό. Κατά συνέπεια, η τσιμεντοβιομηχανία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην παγκόσμια οικονομία και οι εταιρείες που συμμετέχουν πρέπει να υιοθετήσουν καινοτόμες λύσεις που θα τους επιτρέψουν να μεγιστοποιήσουν την κερδοφορία τους σε όλους τους τομείς δραστηριοτήτων τους.

Παραγωγική διαδικασία τσιμέντου:
1. Εξαγωγή πρώτων υλών: Οι πρώτες ύλες που απαιτούνται για την παραγωγή του τσιμέντου είναι ο ασβεστόλιθος και ο πηλός. Τα πετρώματα που εξορύσσονται από το λατομείο, στη συνέχεια κατευθύνονται προς το εργοστάσιο σε ένα ιμάντα μεταφοράς.
2. Παραγωγική διαδικασία: Οι πρώτες ύλες που ελήφθησαν αρχικά αποθηκεύονται και στη συνέχεια υφίστανται επεξεργασία στο εργοστάσιο παρασκευής τσιμέντου για την παραγωγή του τελικού προϊόντος.
3. Συσκευασία και Διάθεση: Το τελικό προϊόν (τσιμέντο) στη συνέχεια αποθηκεύεται σε σιλό έτοιμο να αποσταλεί στον τελικό πελάτη. Τσιμέντο μπορεί να αποσταλθεί σε χύδην μορφή, σε σάκους ή παλέτες, κλπ.

Η Leon Engineering με την πλούσια εμπειρία της, έχει αναπτύξει καινοτόμες λύσεις στους τομείς της διαδικασίας παρασκευής τσιμέντου, με επίκεντρο τη μεταφορά πρώτων υλών (αδρανή), από το λατομείο, καθώς και την αυτοματοποίηση της αποστολής τσιμέντου από τις μονάδες παραγωγής του. Παρέχουμε εξειδικευμένες λύσεις ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη και έχουμε ολοκληρώσει πολλές επιτυχημένες εγκαταστάσεις.

Γεφυροπλάστιγγες Ζύγιση Αξόνων
jumbo_weighbridge LE_FORCE_Axle_Scale_100px

Στο Λατομείο: Η Leon Engineering χρησιμοποιεί ένα σύστημα διαχείρισης Λατομείου που αποτελείτε από μια αυτόματη γεφυροπλάστιγγα βαριάς κατασκευής ή γεφυροπλάστιγγα αξόνων που τοποθετείται στην είσοδο και την έξοδο για τη ζύγιση όλων των εισερχόμενων και εξερχόμενων οχημάτων αντίστοιχα. Το σύστημα συνοδεύεται από λογισμικό διαχείρισης με δυνατότητα σύνδεσης με το ERP της εταιρίας βοηθώντας έτσι στην παρακολούθηση όλων των δραστηριοτήτων του λατομείου.

Γεφυροπλάστιγγα φόρτωσης οχημάτων

Truck_loading_wb

Στο Εργοστάσιο: Η Leon Engineering έχει εκτενή εμπειρία στη αυτόματη διαχείριση χύδην υλικού και την αυτοματοποίηση των διαδικασιών φόρτωσης και εκφόρτωσης. Το σύστημα εστιάζεται στους κύριους τομείς λειτουργικής φύσεως (διάθεση, συσκευασία, είσοδος και έξοδος χύδην υλικού και παραλαβή πρώτης ύλης), παρέχοντας αυτόματες γεφυροπλάστιγγες, ενσακιστικά, συστήματα ζύγισης δεξαμενών και σιλό, δοσομετρικά συστήματα κ.α. Εξάλλου το εξελιγμένο συστήμα διαχείρισης πληροφοριών αλληλεπιδρά με το κεντρικό ERP για πλήρη καταγραφή και διαχείριση των δεδομένων και τη χρήση διαγνωστικών εργαλείων για τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων.