Συνδετικά Κυτία Εκτύπωση

Η Leon Engineering προσφέρει συνδετικά κυτία για εύκολη και γρήγορη σύνδεση μεταξύ των Δυναμοκυψελών


Analogue_jb_small Αναλογικό κυτίο για σύνδεση μέχρι 10 δυναμοκυψελών
Digital_jb_small Ψηφιακό κυτίο για σύνδεση μέχρι 4 δυναμοκυψελών
DJB-Photo Συνδιασμός Ψηφιακού κυτίου ,ενδείκτη βάρους και PC