Δίκτυο Συνεργατών Εκτύπωση

kouridakis

N.I. Κουριδάκης 

Η εταιρεία Ν.Ι. Κουριδάκης ασχολείται με την εμπορία, διάθεση και υποστήριξη αυτόματων ζυγιστικών συστημάτων τα τελευταία έντεκα χρόνια, αντιπροσωπεύοντας την εταιρεία βιομηχανικών ζυγιστικών συστημάτων Leon Engineering Α.Ε. στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή της Κρήτης.