Αρχική Η Εταιρία Στρατηγική Ανάπτυξης

Social Media

Facebook Page Twitter LinkedIn Youtube Google+
Newsletter Button
Στρατηγική Ανάπτυξης Εκτύπωση E-mail
CE logo ISO9001 OIML

Η εταιρία θέτει συνεχώς υψηλούς στόχους ορισμένοι από τους οποίους είναι:

  • Διατήρηση της εταιρίας σε ηγετική θέση στο χώρο της ηλεκτρονικής ζύγισης και των ολοκληρωμένων κλαδικών συστημάτων στην Ελλάδα και καθιέρωσή της ως μια από τις κορυφαίες στην Ευρώπη στην παραγωγή ζυγιστικών ηλεκτρονικών.
  • Αυστηρή τήρηση των προδιαγραφών του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας κατά ISO 9001, που η εταιρία εφαρμόζει από το 1995.
  • Συνεργασία με εταιρίες του εξωτερικού, στα πλαίσια ερευνητικών προγραμμάτων για την περαιτέρω τεχνολογική ανάπτυξη της εταιρίας. Από την έναρξη της λειτουργίας της, η εταιρία επενδύει υψηλό ποσοστό του κύκλου εργασιών της σε δαπάνες Έρευνας και Ανάπτυξης.
  • Περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου διάθεσης στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
  • Επενδύσεις σε ανθρώπινο δυναμικό με υψηλό τεχνολογικό ή διοικητικό background.
  • Προσήλωση στην άμεση Τεχνική Υποστήριξη.
  • Η βιομηχανοποίηση στην παραγωγική και εμπορική λειτουργία της εταιρίας. Ήδη από τις αρχές του 2000 η εταιρία χρησιμοποιεί νέους μεγάλους χώρους παραγωγής στην Μάνδρα Αττικής.