Αρχική Εξοπλισμός Ζύγισης Ενδείκτες και Τερματικά

Social Media

Facebook Page Twitter LinkedIn Youtube Google+
Newsletter Button
Ηλεκτρονικοί Ενδείκτες & Τερματικα Εκτύπωση E-mail

Παρέχουμε μια πλήρη σειρά από ηλεκτρονικούς ενδείκτες βάρους και τερματικά ζύγισης για βιομηχανικά προϊόντα και εφαρμογές όπως :

  • Βιομηχανικοί Ζυγοί
  • Γεφυροπλάστιγγες
  • Ενσακκιστικά
  • Εφαρμογές Ζύγισης Χύδην Υλικού
  • Ιχνηλασιμότητα
Σειρά Προϊόν
Περιγραφή Έγκριση Εφαρμογές Περίβλημα
Delta 6 delta_6_small_

Υψηλής ακρίβειας
ενδείκτης με οθόνη
LED 6 ψηφίων

NTER
10,000d
OIML
10,000d

 Βιομηχανικοί Ζυγοί
Ζυγοί Δαπέδου
Γεφυροπλάστιγγες

IP54
LD5204-06 LD5206_Alu_150

Υψηλής ακρίβειας
ενδείκτης με οθόνη
LED 6 ψηφίων και Επαναφορτιζόμενες
μπαταρίες

NTER
10,000d
OIML
10,000d

 Βιομηχανικοί Ζυγοί
Ζυγοί Δαπέδου
Γεφυροπλάστιγγες

IP65,IP54
LD5218 LD-5218

Υψηλών Επιδόσεων
Ενδείκτης με LCD αλφαριθμητική οθόνη και Επαναφορτιζόμενες μπαταρίες

NTER
10,000D
OIML
10,000d

 Βιομηχανικοί Ζυγοί
Γεφυροπλάστιγγες

P65,PI54
LD5250 LD 5250 Υψηλών Επιδόσεων
Ενδείκτης με οθόνη
LED 6 ψηφίων
OIML
10,000d
Ιχνηλασιμότητα
Ζύγιση Χύδην Υλικού
IP40
RDT52 RDT_52 Υψηλής Αξιοπιστίας
Τερματικό Ζύγισης
NTER
10,000d
OIML
10,000d
Δοσομέτρηση Βάρους IP54,IP40
LD5290
ld 5290 bf Τερματικό Ελέγχου
Ζύγισης με αλφαριθμητικό
πληκτρολόγιο και
Διπλή LED+VDF Οθόνη
NTER
10,000d
OIML
10,000d
Δοσομέτρση Βάρους
Ζύγιση Χύδην
Ενσακκιστικά
IP54,IP40
D3500
D3500-Image Τερματικό Ελέγχου
Ζύγισης με
αδιάβροχο πληκτρολόγιο
71 πλήκτρων τύπου QWERTY
NTER
10,000d
OIML
10,000d
Γεφυροπλάστιγγες
 Βιομηχανικοί Ζυγοί
Εντικετέζες
Computer based
Εφαρμογές
IP65
LEWIS 09 L.E.W.I.S.09 LD5218 Ενδείκτης
με ενσωματωμένο λογισμικό
και LCD οθόνη
NTER
10,000d
OIML
10,000d
Γεφυροπλάστιγγες IP65
RD650 RD650

Υψηλής Ορατότητας
Απομακρυσμένη Οθόνη
LED 6-ψηφίων

- Εξωτερική Χρήση
Αποθήκες
Αποβάθρες Φόρτωσης
IP65